MAGYAR OBEDIENCE VERSENYSZABÁLYZAT

  Általános rendelkezések

Az obedience sport célja, hogy a kutya versenyhelyzetben adjon számot irányíthatóságáról, fegyelmezettségérõl. Az obedience a közös munka örömérõl, a kutya és gazdája közötti kapcsolatról szól, így az elbírálás során a motiváltság és a felvezetõvel való összhang külön hangsúlyt kap. A kutya bárminemû fenyítése vagy bántalmazása elfogadhatatlan, azonnali kizárást von maga után. Az egyes gyakorlatok végén a kutya bármilyen formájú dicsérete megengedett, kivéve a tárggyal vagy élelemmel való jutalmazás, mivel ez megtörné a verseny gördülékenységét. A társai, gazdája vagy más emberek felé agresszivitást vagy félelmet mutató kutyát a bírónak azonnal ki kell zárnia az aznapi versenybõl.

  Részvételi feltételek

Obedience versenyen indulhat minden egészséges, 15 hónapos kort betöltött kutya, fajtakorlátozás nélkül. Az egyes versenyosztályokba való nevezés a kutya addig elért eredményeinek mérlegelésével lehetséges:
0. osztályban indulhat minden olyan 15 hónapos kort betöltött kutya, amely még soha nem indult obedience versenyen. Ebben az osztályban a kutyák nem kapnak minõsítést, csupán szakmai iránymutatást.


1. osztályban indulhat minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely még nem nyert versenyt ebben az osztályban, illetve nem ért el „kitûnõ” minõsítést.

2. osztályban indulhat az a kutya, amely rendelkezik 1. osztályban nyert „kitûnõ” minõsítéssel, illetve elsõ helyezéssel

3. osztályban indulhat az a kutya, amely 2. osztályban legalább két kitûnõ minõsítést szerzett két különbözõ bírótól, illetve elsõ helyezést ért el.

A versenyen nem vehet részt fertõzõ betegségben szenvedõ, illetve sérült kutya. Tüzelõ szukák indulásáról a versenyterület adottságait mérlegelve a szervezõ dönthet.

  Pontozás

A  bíró 1-tõl 10 pontig értékeli a gyakorlatokat: 0 és 5 pont között csak egész pontokat adhat, 5 és 10 pont között fél pontokat is megítélhet. A kapott pontszámot az egyes feladatoknál megadott szorzóval beszorozva kapjuk meg a gyakorlatért járó végleges pontértéket.
Az egyes osztályokban elérhetõ minõsítések.

1. osztály (elérhetõ pontszám: 180)
Kitûnõ: 160-180
Nagyon jó: 140-160
Jó: 125-140
Megfelelt: 110-125

2. osztály (elérhetõ pontszám 220)
Kitûnõ: 195-220
Nagyon jó: 175-195

Jó: 155-175
Megfelelt: 140-155

3. osztály (elérhetõ pontszám: 250)
Kitûnõ: 230-250
Nagyon jó: 210-230
Jó: 190-210
Megfelelt: 175-190

  A végrehajtandó gyakorlatokkal kapcsolatos általános elõírások

A feladatok végrehajtása során vezényszóként bármilyen hangjel, illetve kézjel használható. A minimálisan szükséges parancsokon felül kiadott utasításokért pontlevonás jár (kivéve a 0. osztályt, ahol tetszõleges számú vezényszó használható). A bírónak jogában áll leállítani a gyakorlatot és a kutyát kizárni a versenybõl, amennyiben az szükségtelenül ugat, illetve a feladat végrehajtása közben elhagyja a kijelölt területet. Az egyes gyakorlatok akkor kezdõdnek, mikor a felvezetõ és kutyája felveszi a kezdõ pozíciót, és akkor végzõdnek, mikor a bíró megköszöni a gyakorlatot. A láb mellé igazodás „németes” és „csehes” módon egyaránt végrehajtható, a lényeg a minél gyorsabb és pontosabb feladatteljesítés. A gyakorlatok teljesítésének sorrendjét a bíró határozza meg.

A versenyfeladatok részletes leírása: