Általános
3. osztály3. osztály

  Szabadon követés

A pórázról elengedett kutyának készséggel, figyelmesen kell követnie a felvezetõt, annak bal oldalán haladva, feje vagy vállának vonala a felvezetõ bal térdének vonalában van, minél közelebb a felvezetõhöz, de a szabad mozgásban nem akadályozva. A gyakorlat során a bíró tempó-ritmus- és irányváltásokat is kér, elõre nem meghatározott sorrendben és nyomvonalon. Ha a felvezetõ megáll, a kutyának külön parancs nélkül le kell ülnie szorosan a lába mellett. A gyakorlatnak tartalmaznia kell legalább két megállást normál és lassú séta közben, két hátra arcot normál séta közben, egyet lassú és kettõt gyors lépés közben, két balra és két jobba fordulást minden sebességnél és 2-3 lépést álló helyzetbõl különbözõ irányokban. Egy versenyen belül minden kutyának ugyanazt a gyakorlatot kell végrehajtania.

Sikertelen a feladat, ha a kutya a gyakorlat végrehajtása közben otthagyja a felvezetõt, vagy fél méternél messzebbre távolodik tõle. Ha a kutya lassan, kedvetlenül mozog, csak 6-7 pontot kaphat. Minden sebesség-és irányváltásnál adható új vezényszó: az ezen felüli parancsokért 1-1 pont levonás jár.

Szorzó:3
Elérhetõ pontszám: 30

  Menet közben ültetés, fektetés és állítás

A gyakorlatot egy nyolcas alakú nyomvonalon haladva kell végrehajtani, az alakzat középsõ pontjáról indulva: a felvezetõnek úgy kell haladnia, hogy a bal lábnál szabadon követõ kutya mindvégig az alakzat belsõ oldalán haladjon. A felvezetõ normál lépésben elindul a kutyával, majd a bíró utasítására lefektetve, leültetve vagy megállítva megállás nélkül továbbmegy. A bíró a gyakorlat közben bármikor utasíthatja a felvezetõt gyors, illetve lassú lépésben történõ haladásra: az ültetést, fektetést és állítást mindhárom lépésmódból be kell mutatni.

Ha a kutya a felvezetõ utasítására megáll ugyan, de nem a kívánt pozícióban, a teljes gyakorlatért maximum 7 pont adható. A kutya a parancs kiadása után nem mozdulhat távolabbra, mint saját testhosszának háromszorosa. Külön figyelmet érdemel a lábnál követés lendülete és pontossága is.

Szorzó: 3
Elérhetõ pontszám: 30

  Elõreküldés behívással

A kutyát a bíró jelére a felvezetõ elõreküldi a 10 méterre elhelyezett jelzõbójához. Amikor a kutya a bója vonalába ér, a felvezetõ kiadja a fekszik, vagy az áll parancsot, a bíró döntése szerint, mire a kutyának a lehetõ leghamarabb, de mindenképpen a kijelölt 2 méter sugarú körön belül fel kell vennie a kívánt pózt. A bíró jelére a felvezetõ elindul a kutya felé, majd mellette elhaladva újabb utasításra megállás nélkül magához hívja: a kutyának gyorsan, örömmel kell a gazdájához futnia, és megállás nélkül kell láb mellé csatlakoznia, majd a lépéseihez igazodva tovább követnie.

Az értékelés során a bírónak külön figyelmet kell fordítania a gyakorlat végrehajtásának gyorsaságára és pontosságára. A kiadott plusz vezényszavakért pontlevonás jár, de ha bármelyik vezényszót háromnál többször ismétli a felvezetõ, a gyakorlat 0 pontot ér. Amennyiben a kutya megáll a kijelölt helyen, de nem a kívánt testhelyzetben, a teljes feladatért maximum 7 pont adható. Amennyiben a kutya elõreküldés közben irányt változtat vagy visszafordul, a gyakorlat érvénytelennek minõsül, 0 pontot ér. Fontos, hogy a kutya a behívásra a lehetõ leggyorsabban reagáljon: ha háromnál több behívó parancs hangzik el, a teljes feladatra maximum 6 pont adható.

Szorzó: 3
Elérhetõ pontszám: 30

  Irányítás távolról

A kutyát a felvezetõ egy kijelölt helyre fekteti, majd eltávolodik tõle 15 méter távolságra. A kutya mögött álló pályasegéd táblákat mutat fel a felvezetõnek, melyeken a végrehajtandó feladat (ül/áll/fekszik) parancsszava olvasható. A felvezetõ utasítására a kutyának azonnal testhelyzetet kell váltania, összesen hatszor a feladat során. Az utolsó parancs minden esetben fektetés.

A bírálat során külön hangsúlyt kell fektetni a testhelyzetek változtatásának sebességére. A feladat végrehajtása során a kutya nem mozdulhat el többet, mint saját testszélessége. A pályasegédnek legalább 3 másodpercet várnia kell a parancsok kiadása között. Amennyiben a kutya kérés nélkül is testhelyzetet vált, a teljes gyakorlatra maximum 8 pont adható.

Szorzó: 4
Elérhetõ pontszám: 40

  Irányított apport

A pályasegéd a versenyzõ páros kiinduló pontjától 20 méterre három egyforma apportfát helyez el egy vonalban, egymástól kb 5 méter távolságban. A bíró jelére a felvezetõ kiküldi a kutyát a félúton elhelyezett bójához, és ott tetszõleges testhelyzetben megállítja. A bíró újabb utasítására a felvezetõnek az elõre megadott apporttárgyhoz kell tovább küldeni a kutyát (ez lehet a bal vagy a jobb oldali, de a középsõ semmiképpen). A kutyának határozottan a kívánt tárgyhoz kell mennie, az a felvezetõhöz vinnie és elõtte ülve átadnia.

Ha a kutya a parancs kiadása elõtt elindul, a teljes feladatra maximum 7 pont adható. Ha a kutya rossz apporttárgyat vesz fel, vagy a kiválasztott tárgyat eldobja, a feladat sikertelen (0 pont jár érte). Az apport rágása pontlevonással jár, de a folyamatos, intenzív rágás nem megengedett, ebben az esetben a feladat 0 pontot ér. Ha a kutya átadás helyett a földre dobja az apportot, a feladatért maximum 7 pont adható.

Szorzó: 3
Elérhetõ pontszám: 30

  Csoportos helybenmaradás ülve

A kutyák a számukra megjelölt helyen, egymástól kb 1.5 méterre ülve várakoznak. A felvezetõk a bíró utasítására elhagyják a ring területét, a kutyák látóterén kívül kerülve. A feladat idõtartama 2 perc. Az idõ leteltével a felvezetõk visszatérnek és felveszik a kezdõ pozíciót ( a kutya bal lábnál ül).

0 pontot kap az a kutya, amelyik feláll, lefekszik vagy testhosszának többszörösével elcsúszik. Idõnkénti ugatásért és nyugtalan viselkedésért (testsúly gyakori áthelyezése, rendszeres kitekintgetés) 1-1 pont levonás jár: a végigugatott feladat 0 pontot ér. Ha a kutya a felvezetõ visszatértekor lefekszik vagy feláll, maximum 5 pontot kaphat.

Szorzó: 3
Elérhetõ pontszám: 30

  Csoportos helybenmaradás fekve

A kutyák a számukra megjelölt helyen, egymástól kb 1.5 méterre fekve várakoznak. A felvezetõk a bíró utasítására elhagyják a ring területét, a kutyák látóterén kívül kerülve. A feladat idõtartama 10 perc. A feladat végrehajtása közben a bíró a kutyák között sétálgat, ezzel is nehezítve a feladat körülményein. A négy perc leteltével a felvezetõket a bíró visszaszólítja kb. 3 méterre a kutyák mögé, ott megállnak, majd újabb utasításra elfoglalják a kezdõ pozíciót.

0 pontot kap az a kutya, amelyik feláll, felül vagy testhosszának többszörösével elcsúszik. Idõnkénti ugatásért és nyugtalan viselkedésért (testsúly gyakori áthelyezése, rendszeres kitekintgetés) 1-1 pont levonás jár: a végigugatott feladat 0 pontot ér. Ha a kutya a felvezetõ visszatértekor felül vagy feláll, maximum 5 pontot kaphat. Ha a kutya feláll és túlságosan megközelíti a mellette fekvõ társát, zavarva annak munkáját, a gyakorlatot le kell állítani, majd a rendbontó eltávolítása után elölrõl kezdeni.

Szorzó:3
Elérhetõ pontszám: 30


  Szagazonosítás

A bíró átnyújt a felvezetõnek egy kendõt, amely egy a kutya számára idegen személy szagával van átitatva. A felvezetõnek 2 perce van, hogy a kutyát megismertesse a szaggal. A feladat kezdetekor a pályasegéd kézzel érintés nélkül (fogóval vagy csipesszel) összesen kilenc szagmintát helyez el a felvezetõtõl 10 méter távolságban a földön: a kendõk elhelyezésekor törés kialakítása is engedélyezett. A kilenc kendõbõl kettõ zavaró szaggal, egy a keresendõ szaggal van átitatva, a többi semleges szagú (eközben a felvezetõ és a kutyája elfordulnak, hogy ne láthassák, hol a keresendõ tárgy). A bíró jelére a felvezetõ felszólítja kutyáját, hogy válassza ki és hozza oda a keresendõ tárgyat a kilenc közül. A kutyának ki kell választania a megfelelõ kendõt, a felvezetõhöz kell vinnie és elõtte ülve át kell nyújtania.

Elbíráláskor különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a teljesítés gyorsaságára. Ha a kutya parancs elõtt indul, rágcsálja a kendõt, vagy elengedi, mielõtt a felvezetõ erre az átadáskor utasítást ad, a teljes feladatra maximum 7 pont adható. Ha nem a kiválasztandó tárgyat fogja meg, a gyakorlat 0 pontot ér: ugyanígy 0 pont jár, ha több tárgyat is felvesz egymás után.

Szorzó: 3
Elérhetõ pontszám: 30

  Forrás: Obedience Hungary