Általános
1. osztály
  1. Osztály


  Karaktervizsgálat
A bíró odalép a felvezetõhöz és kutyájához. A gazdával kezet fog, majd a kutyához hajol és megsimogatja. A kutyának az idegen közeledését nyugodtan és bizalommal kell fogadnia, a félelem és agresszió legkisebb jele nélkül.

Ezért a gyakorlatért nem jár pontszám, de a karaktervizsgálat megfelelt minõsítése alapfeltétele a további gyakorlatok teljesítésének. A nem felelt meg minõsítés a versenybõl való kizárást vonja maga után.

  Pórázon vezetés
A pórázon vezetett kutyának készséggel, figyelmesen kell követnie a felvezetõt, annak bal oldalán haladva, feje vagy vállának vonala a felvezetõ bal térdének vonalában van, minél közelebb a felvezetõhöz, de a szabad mozgásban nem akadályozva. A pórázt a felvezetõ mindvégig bal kézben, lazán leengedve tartja. A gyakorlat során a bíró tempó-ritmus- és irányváltásokat is kér, elõre nem meghatározott sorrendben és nyomvonalon. Ha a felvezetõ megáll, a kutyának külön parancs nélkül le kell ülnie szorosan a lába mellett. A gyakorlatnak tartalmaznia kell legalább két megállást normál és lassú séta közben, két hátra arcot normál séta közben, egyet lassú és kettõt gyors lépés közben, két balra és két jobba fordulást minden sebességnél és 2-3 lépést álló helyzetbõl különbözõ irányokban. Egy versenyen belül minden kutyának ugyanazt a gyakorlatot kell végrehajtania.

Sikertelen a feladat, ha a kutya a gyakorlat végrehajtása közben folyamatosan feszíti a pórázt, vagy fél méternél messzebbre távolodik a felvezetõtõl. Ha a kutya lassan, kedvetlenül mozog, csak 6-7 pontot kaphat. Minden sebesség-és irányváltásnál adható új vezényszó: az ezen felüli parancsokért 1-1 pont levonás jár. A póráz megfeszülése ugyancsak pontlevonással büntetendõ.

Szorzó:3
Elérhetõ pontszám: 30


  Szabadon követés
A pórázról elengedett kutyának készséggel, figyelmesen kell követnie a felvezetõt, annak bal oldalán haladva, feje vagy vállának vonala a felvezetõ bal térdének vonalában van, minél közelebb a felvezetõhöz, de a szabad mozgásban nem akadályozva. A gyakorlat során a bíró tempó-ritmus- és irányváltásokat is kér, elõre nem meghatározott sorrendben és nyomvonalon. Ha a felvezetõ megáll, a kutyának külön parancs nélkül le kell ülnie szorosan a lába mellett. A gyakorlatnak tartalmaznia kell legalább két megállást normál és lassú séta közben, két hátra arcot normál séta közben, egyet lassú és kettõt gyors lépés közben, két balra és két jobba fordulást minden sebességnél és 2-3 lépést álló helyzetbõl különbözõ irányokban. Egy versenyen belül minden kutyának ugyanazt a gyakorlatot kell végrehajtania.

Sikertelen a feladat, ha a kutya a gyakorlat végrehajtása közben otthagyja a felvezetõt, vagy fél méternél messzebbre távolodik tõle. Ha a kutya lassan, kedvetlenül mozog, csak 6-7 pontot kaphat. Minden sebesség-és irányváltásnál adható új vezényszó: az ezen felüli parancsokért 1-1 pont levonás jár.

Szorzó:3
Elérhetõ pontszám: 30


  Menet közben fektetés lábhoz hívással
A bíró utasítására a felvezetõ normál lépésben elindul a kutyával, majd a kijelölt ponton lefektetve megállás nélkül továbbmegy. A bíró újabb jelére (továbbra is megállás nélkül) magához hívja a kutyát: a kutyának gyorsan, örömmel kell a gazdájához futnia, és megállás nélkül kell láb mellé csatlakoznia.

Ha a kutya a felvezetõ utasítására megáll ugyan, de nem a kívánt fekvõ pozícióban, a teljes gyakorlatért maximum 7 pont adható. A kutya a parancs kiadása után nem mozdulhat távolabbra, mint saját testhosszának háromszorosa. Külön figyelmet érdemel a lábnál követés lendülete és pontossága is. Fontos, hogy a kutya a behívásra a lehetõ leggyorsabban reagáljon: ha háromnál több behívó parancs hangzik el, a teljes feladatra maximum 6 pont adható.

Szorzó: 2
Elérhetõ pontszám: 20


  Apport
A bíró által átnyújtott fa vagy textil apporttárgyat a felvezetõ egyenes vonalban, 10-15 méterre eldobja. A kutya a felvezetõ lába mellett ül, csak utasításra indulhat a tárgyért, melyet a lehetõ legrövidebb útvonalon visszavisz a felvezetõnek, és elõtte ülve átnyújtja.

Ha a kutya a parancs elhangzása elõtt elindul, a teljes gyakorlatért maximum 7 pont adható. Az apport rágása pontlevonással jár, de a folyamatos, intenzív rágás nem megengedett, ebben az esetben a feladat 0 pontot ér. Ha a kutya átadás helyett a földre dobja az apportot, a feladatért maximum 7 pont adható.

Szorzó:2
Elérhetõ pontszám: 20


  Csoportos helybenmaradás ülve
A kutyák a számukra megjelölt helyen, egymástól kb 1.5 méterre ülve várakoznak. A felvezetõk a bíró utasítására kutyájuktól eltávolodva a bírók által kijelölt helyre állnak, a kutyától 15 méter távolságban. A feladat idõtartama 2 perc. Az idõ leteltével a felvezetõk visszatérnek és felveszik a kezdõ pozíciót ( a kutya bal lábnál ül).

0 pontot kap az a kutya, amelyik feláll, lefekszik vagy testhosszának többszörösével elcsúszik. Idõnkénti ugatásért és nyugtalan viselkedésért (testsúly gyakori áthelyezése, rendszeres kitekintgetés) 1-1 pont levonás jár: a végigugatott feladat 0 pontot ér. Ha a kutya a felvezetõ visszatértekor lefekszik vagy feláll, maximum 5 pontot kaphat.


Szorzó: 3
Elérhetõ pontszám: 30


  Csoportos helybenmaradás fekve
A kutyák a számukra megjelölt helyen, egymástól kb 1.5 méterre fekve várakoznak. A felvezetõk a bíró utasítására elhagyják a ring területét, a kutyák látóterén kívül kerülve. A feladat idõtartama 4 perc. A feladat végrehajtása közben a bíró a kutyák között sétálgat, ezzel is nehezítve a feladat körülményein. A négy perc leteltével a felvezetõket a bíró visszaszólítja kb. 3 méterre a kutyák mögé, ott megállnak, majd újabb utasításra elfoglalják a kezdõ pozíciót.
0 pontot kap az a kutya, amelyik feláll, felül vagy testhosszának többszörösével elcsúszik. Idõnkénti ugatásért és nyugtalan viselkedésért (testsúly gyakori áthelyezése, rendszeres kitekintgetés) 1-1 pont levonás jár: a végigugatott feladat 0 pontot ér. Ha a kutya a felvezetõ visszatértekor felül vagy feláll, maximum 5 pontot kaphat. Ha a kutya feláll és túlságosan megközelíti a mellette fekvõ társát, zavarva annak munkáját, a gyakorlatot le kell állítani, majd a rendbontó eltávolítása után elölrõl kezdeni.

Szorzó:2
Maximális pontszám: 20


  Szagazonosítás
A verseny kezdetekor a felvezetõ kap egy kendõt, melyet mindvégig magánál kell tartania. A szagazonosítási feladat kezdetekor a pályasegéd ezt kézzel érintés nélkül (fogóval vagy csipesszel) elveszi, és négy másik hasonló kendõ közé helyezi, melyek egy sorban, a felvezetõtõl 10 méter távolságban hevernek a földön (eközben a felvezetõ és a kutyája elfordulnak, hogy ne láthassák, hol a keresendõ tárgy). A bíró jelére a felvezetõ felszólítja kutyáját, hogy válassza ki és hozza oda a saját tárgyat az öt közül. A kutyának ki kell választania a felvezetõ kendõjét, vissza kell vinnie és a felvezetõ elõtt ülve át kell nyújtania.

Elbíráláskor különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a teljesítés gyorsaságára. Ha a kutya parancs elõtt indul, rágcsálja a kendõt, vagy elengedi, mielõtt a felvezetõ erre az átadáskor utasítást ad, a teljes feladatra maximum 7 pont adható. Ha nem a kiválasztandó tárgyat fogja meg, a gyakorlat 0 pontot ér: ugyanígy 0 pont jár, ha több tárgyat is felvesz egymás után.


Szorzó: 3

Elérhetõ pontszám: 30